Register | Login
Competitions| More...
Daily flights Claim flight

XCglobe

National Competitions

Local competitions

Team Competitions

Wing manufacturers

Other

Create new competition
Takmičenje se organizuje u cilju promocije i popularizacije paraglajdinga u Srbiji. Težište je na rekreativnom letenju i saradnji pilota. Osnovna ideja je da stimuliše usavršavanje domaćih pilota i motiviše ih za ozbiljnije bavljenje disciplinom prelet. Takmičenje je isključivo rekreativnog karaktera i ne utiče na takmičarski bilans pilota koji se na njemu takmiče. Nije u bilo ka kvoj koorelaciji sa zvaničnim FAI takmičenjima i ostalim takmičenjima koje organizuje Vazduhoplovni Savez Srbije ili pojedinačni klubovi članovi saveza.
Prize:Svi takmičari dobijaju po majicu. Najbolje plasirani takmičari, prvo, drugo i treće mesto biće nagrađeni medaljama. Dodela nagrada biće organizovana kao neformalno druženje svih takmičara na nekom letelištu posle završetka takmičenja. Takmičar sa najviše letova koji su bodovani sa 12 i više poena dobija posebnu nagradu.
Date:01.01.2015 - 08.10.2015 (Repeat for every season)

Where

  • Take off country
  • Serbia

Wing

Glider type:Paraglider
Competition creator:Ivan Zornic

Scoring

XC factors
FAI triangleTriangleFree flight
1.41.21.0
Glider handicap
EN AEN BEN CEN DEN E
1.41.21.21.11.0
Max. flights:10
Mandatory G record:No